cursus veiligheidsadviseur logo


Vrachtwagen zilveren tank
Bevroren leidingen
Veiligheidspakket

De cursus ADR veiligheidsadviseur Wegtransport

Inleiding
De recente ongevallen met gevaarlijke stoffen maken weer eens duidelijk, waarom een veilige opslag en uitvoering van het vervoer van gevaarlijke stoffen van groot belang is. Verscherpte aandacht voor de juiste uitvoering van de ADR regelgeving is dan ook van belang.
In overeenstemming met de Europese richtlijn(96/35/EG) zijn de lidstaten verplicht om ervoor te zorgen dat de ondernemingen waarvan de bedrijvigheid het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren, of de met dit vervoer samenhangende laad- en loswerkzaamheden omvat, een of meer veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen aanwijzen. 
Dus zelfs als het bedrijf zich slechts alleen bezig houdt met het verpakken, beladen, vullen of lossen van gevaarlijke stoffen.

Doelgroep 1
Planners, operationeel leidinggevenden, magazijnbeheerders, expediteurs, eigen rijders
Doelgroep 2
Veiligheidsadviseurs waarvan het diploma binnenkort gaat verlopen. Cursusduur is dan afhankelijk van de ervaring in de functie van veiligheidsadviseur.
1) geen ervaring:      5 dagen
2) geen ervaring:      4 dagen ( met voldoende basiskennis van het ADR)
3) redelijke ervaring: 3 dagen (werkt wekelijks met het ADR/VLG)
4) veel ervaring:        2 dagen ( werkt dagelijks met het ADR/VLG)
In het vak opmerkingen van het inschrijfformulier kunt u aangeven welke optie voor u van toepassing is.
 
Lesmateriaal
In het zeer uitgebreide lesboek staan zaken die betrekking hebben op het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Het geeft inzicht in de manier waarop het VLG/ADR in hoofdlijnen in elkaar zit.
Het boek is met name bedoeld als hulpmiddel voor diegene die in de dagelijkse praktijk met bepaalde ADR voorschriften geconfronteerd worden.
Lesmap Deel 1 bevat de algemene basiskennis die voor 90% overeenkomt met het lesmateriaal voor de chauffeur en is onontbeerlijk om aan de gang te gaan met de wetgeving.
Lesmap Deel 2 is de handleiding voor de veiligheidsadviseur en maakt u stapsgewijs wegwijs in de VLG/ADR vervoerswetgeving.
Daarnaast ontvangt u de complete actuele wetgeving welke absoluut noodzakelijk is voor deze cursus en het examen.

Toelatingseisen
Zeer goede beheersing van de nederlandse taal. Voor deze cursus is enige basiskennis van de regelgeving (ADR) op het gebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen gewenst maar niet noodzakelijk.
 
Bijzonderheden
Bedrijven kunnen een eigen veiligheidsadviseur aanstellen of gebruik maken van een externe veiligheidsadviseur. Wanneer u van deze laatste mogelijkheid gebruik wilt maken kunt u met ons contact opnemen voor een offerte op maat.